Natalia Barulich人物生平关于她实时更新

Natalia Barulich个人资料

 • 诞 辰:1992-01-13
 • 星 座:魔羯座
 • 个 头:173
 • 身 材:B86 W64 H89
 • 出 生:美国 加利福尼亚州
 • 工 作:模特
 • Natalia Barulich简介

  Natalia Barulich,美国模特,来自加利福尼亚州,曾登上诸多流行杂志如《Maxim》、《Officiel》。2012年她参加过美国加州小姐选美比赛。

  Natalia Barulich写真图片

  Natalia Barulich人物生平关于她实时更新